Zmian w przepisach regulujących górnicze bezpieczeństwo domaga się główny geolog kraju. W pierwszej kolejności znowelizowane zostanie rozporządzenie ministra gospodarki z 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. nr 139, poz. 1169 z późn. zm.). Henryk Jezierski, główny geolog kraju, wystąpił już do ministra gospodarki o zmianę obecnie obowiązujących regulacji.

Do tej pory instalowanie kamer przemysłowych w naszych kopalniach pozostawione jest do uznania kierownictwa kopalń. Mogą je instalować, ale nie muszą. Dostęp do nagrań z kamer będą mieli pracownicy nadzoru górniczego. Propozycja zmiany przepisów jest reakcją na katastrofę górniczą w kopalni Wujek-Ruch Śląsk w Rudzie Śląskiej z 18 września 2009 r.

Zmiana przepisów pozwoliłaby – w przypadku takich wypadków – ustalić, czy przyczyny tragedii wynikały z błędu człowieka, czy były następstwem naturalnego zagrożenia.