Uchwalone przez Sejm zmiany dotyczą również m.in. zakazu potajemnego utrwalania i rozpowszechniania w internecie nagich wizerunków osób lub przebiegu kontaktów seksualnych, karalności za produkcję emblematów faszystowskich i komunistycznych oraz usprawnienia postępowań przyśpieszonych.

Przyjęte zmiany zawarte są w kilku ustawach, m.in. w kodeksach: karnym, postępowania karnego i karnym wykonawczym. Były to projekty rządowe oraz poselskie, autorstwa posłów PiS i Lewicy.