Wczoraj resort sprawiedliwości zapowiedział, że od przyszłego roku wzrosną wynagrodzenia sędziów i prokuratorów.

- Mogą oni liczyć na podwyżki od 1100-1160 złotych - poinformował Zbigniew Ćwiąkalski.

- Dodatkowo w projekcie budżetu ujęte zostały środki na utworzenie 1 tys. nowych stanowisk, w tym 500 nowych etatów dla asystentów sędziów, 100 referendarzy i 400 stanowisk administracyjnych.

Propozycje ministerstwa z zadowoleniem przyjęła Krajowa Rada Sądownictwa. Zdaniem sędziego Marka Celeja, każda koncepcja, która zakłada wzrosty wynagrodzeń sędziowskich, jest przyjmowana z aprobatą przez KRN.

- Cały czas podkreślamy, że przedkładane propozycje nie rozwiązują zasadniczego problemu, czyli systemowego ujęcia wynagrodzeń sędziów. - tłumaczy sędzia Marek Celej. - Niemniej jednak zdajemy sobie sprawę, że każde zwiększenie wynagrodzenia zwłaszcza dla młodych sędziów, którzy dopiero zaczynają karierą zawodową i są na dorobku życiowym, jest bardzo ważne.

Nie wycofujemy wniosku

Mimo zapowiadanej podwyżki Krajowa Rada Sądownictwa nie zamierza wycofywać z Trybunału Konstytucyjnego skargi w sprawie uznania przepisów regulujących wynagrodzenia sędziowskie za niezgodne z konstytucją.

Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić zmiany systemu wynagrodzeń płac sędziów i prokuratorów w dwóch etapach. Etap pierwszy (przewidziany na 2009 rok) przewiduje podwyższenie wynagrodzeń, ustalanych na dotychczasowych zasadach o kwotę jednakową dla każdego stanowiska prokuratorskiego i sędziowskiego w sądach powszechnych. Drugim etapem miałoby być wprowadzenie docelowych zmian systemowych w wynagrodzeniach, które według propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości miałyby być powiązane z minimalnym lub średnim wynagrodzeniem za pracę w gospodarce narodowej. Zmniejszeniu uległyby również występujące obecnie różnice wynagrodzeń sędziów w różnych instancjach.

Akcje protestacyjne pomogły

Zbigniew Ćwiąkalski podkreślił, że Ministerstwo Sprawiedliwości od wielu miesięcy poszukuje takich rozwiązań, które pogodzą postulaty środowiska sędziowsko-prokuratorskiego z możliwościami budżetowymi państwa.

- Jeżeli minister obiecał podwyżki, to jest to na pewno częściowy sukces naszej akcji - podkreśla prokurator Jacek Skała z Komitetu Obrony Prokuratorów.

- Jeszcze tydzień temu na stronach rządowych była zamieszczona autopoprawka do projektu ustawy o Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów, w której uzasadnieniu wskazano, że w budżecie na rok 2009 nie było zagwarantowanych środków na podniesienie uposażeń prokuratorów. Dobrze więc się stało, że w tym zakresie projekt budżetu zaktualizowano.

Trzeba jednak pamiętać, że jak na razie są to tylko ustne deklaracje. Projekt budżetu z konkretnymi zapisami musi zostać jeszcze uchwalony przez Sejm.