Producenci rolni z pięciu województw będą mogli skorzystać z kredytu preferencyjnego na wznowienie produkcji w gospodarstwach poszkodowanych w tegorocznej powodzi. Przyjęta wczoraj przez Radę Ministrów uchwała przewiduje m.in. możliwość poręczania i gwarancji spłaty kredytów bankowych dla gospodarstw rolnych. Rządowy program zakłada również udzielanie pomocy społecznej rodzinom rolniczym w formie jednorazowego zasiłku celowego w wysokości od 500 do 1 tys. zł. Możliwe będzie też odraczanie, rozkładanie na raty, umarzanie w części lub w całości przez prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych należności Agencji.

Warunkiem udzielenia pomocy będzie w szczególności dołączenie do wniosku o udzielenie kredytu bankowego opinii wojewody. Musi ona określać zakres i wysokość szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę, właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

– W przypadku, gdy rolnik stara się o uzyskanie kredytu inwestycyjnego z dopłatą ARiMR, powinien przygotować plan inwestycji i złożyć go w banku współpracującym z Agencją wraz z wnioskiem o kredyt oraz kompletem dokumentów wymaganych przez bank. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank – informuje departament komunikacji społecznej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Uchwała przewiduje też, że prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma stosować pomoc w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne. Zaległości z tego tytułu mają być regulowane w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzanie w całości lub w części bieżących składek na indywidualny wniosek rolnika. Udogodnieniem dla poszkodowanych rolników będzie możliwość stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulgi w podatku rolnym za 2009 rok.

TERENY KLĘSKI

Województwa, które zostały objęte tegoroczną powodzią:

● dolnośląskie,

● opolskie,

● śląskie,

● małopolskie

● podkarpackie

15 mln zł będzie kosztować budżet państwa przyjęcie programu pomocy dla rolników poszkodowanych w powodzi