W samym tylko lipcu nadzór ruchu warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego, w wyniku przeprowadzonych kontroli autobusów za wykryte nieprawidłowości w działaniu klimatyzacji nałożył na przewoźników łącznie 56 kar. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowach urządzenia klimatyzujące muszą być sprawne i wykorzystywane w sposób minimalizujący wpływ wysokie temperatury powietrza na komfort podróżowania.

Jak informuje na swojej oficjalnej stronie internetowej warszawski ZTM blisko jedna trzecia stołecznych autobusów wyposażona jest w klimatyzację. W przypadku największego przewoźnika - Miejskich Zakładów Autobusowych – urządzenia te uruchamiane są przed rozpoczęciem kursów, gdy prognozy meteorologiczne przewidują, iż danego dnia maksymalna temperatura powietrza przekroczy 22 stopnie Celsjusza (pomiary przeprowadza także przewoźnik w ciągu dnia). Pozostali przewoźnicy - Mobilis, PKS Grodzisk Mazowiecki oraz firma ITS Michalczewski - zobowiązani są do utrzymania w pojazdach temperatury w przedziale od 18 - 25 stopni Celsjusza, natomiast powyżej 25 stopni klimatyzacja powinna włączyć się automatycznie.

O nieprawidłowościach ZTM dowiaduje się za pomocą wyrywkowych kontroli przeprowadzanych przez nadzór ruchu, oraz za pośrednictwem anonimowych telefonów. Sygnały informujące, iż w pojeździe komunikacji miejskiej nie działa klimatyzacja lub, gdy kierowca odmówił jej włączenia, są przekazywane właściwemu przewoźnikowi, który powinien wyjaśnić sytuację i niezwłocznie podjąć kroki w celu usunięcia uchybień. Jeśli informacja przekazywana jest z podaniem przez pasażera danych personalnych i adresowych, traktowana jest jako oficjalna skarga. W takim przypadku po przekazaniu sprawy przewoźnikowi jest on zobowiązany nie tylko zweryfikować dane zdarzenie, ale także udzielić pisemnych wyjaśnień pasażerowi.