Marszałek Bronisław Komorowski, który odczytał uchwałę, podkreślił że właściwą odpowiedzią na wydarzenia w Gruzji, powinno być pogłębianie integracji państw Europy Wschodniej ze strukturami wspólnego bezpieczeństwa.

Marszałek zaznaczył, że posłowie popierają stanowisko polskich władz i Unii Europejskiej, wyrażone podczas wczorajszego posiedzenia Rady Europejskiej w sprawie Gruzji.

Uchwała mówi też o wadze bezpieczeństwa energetycznego. Posłowie zaznaczyli, że kryzys na Kaukazie pokazał, iż solidarność energetyczna musi być priorytetem Unii Europejskiej.