Adwokaci będą się angażować w tworzenie prawa, muszą być aktywni i nie czekać na inicjatywę władzy. Sami powinni podjąć prace nad projektami ustaw, zwłaszcza zaproponować nowe rozwiązania w ustawie o adwokaturze. Takie postulaty zawarte zostały w uchwale Krajowego Zjazdu Adwokatury, który obradował w minionym tygodniu. Adwokaci nie zdecydowali się na rewolucję - ich odpowiedź na apel radców prawnych o podjęcie dyskusji nad połączeniem zawodów była bardzo ogólnikowa, wszelkie decyzje odroczyli w czasie.

Zjazd zwrócił się do ministra sprawiedliwości o uchylenie skutków nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych z 29 czerwca 2007 r., która, zdaniem palestry, godzi w niezależność sądownictwa i jest zagrożeniem dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Ponadto adwokaci uznali za konieczną zmianę kodeksu postępowania karnego, który wyeliminował ławników z orzekania w większości spraw karnych. Przywrócenie udziału ławników byłoby powrotem do kolegialnego orzekania. Opowiedzieli się też za instytucją sędziego śledczego i zmianami w kształceniu prawników.

- Aplikacja jest prawidłową drogą dochodzenia do zawodu adwokata. To podczas niej szkoli się umiejętności procesowe i uczy samodzielnego argumentowania przed sądami. Tylko aplikacja daje gwarancję zdobycia właściwego wykształcenia - mówi Joanna Agacka-Indecka, nowo wybrana prezes NRA.

- Egzamin adwokacki powinien być przeprowadzany przez samorządy zawodowe, nie Ministerstwo Sprawiedliwości. Adwokatura opowiada się za ukształtowaniem przejrzystych zasad dostępu do zawodu, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 2006 roku - dodaje prezes.

Adwokaci odnieśli się negatywnie do poszerzenia zakresu reklamy usług prawnych, o czym zdecydowali przed dwoma tygodniami radcowie prawni. Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązał Naczelną Radę Adwokacką do opracowania programu działań dla budowania pozycji samorządu w XXI wieku.

Katarzyna Żaczkiewicz

katarzyna.zaczkiewicz@infor.pl