Za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej odpowiada wspólnota mieszkaniowa bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu w części odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości. Udział właściciela wyodrębnionego lokalu odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Oznacza to, że jeśli pana udział wynosi np. 1 proc., to ma pan także udział w długach wspólnoty wynoszący 1 proc. Nie grozi panu zatem konieczność zapłacenia za wszystkich niepłacących.

CG