Nie. Nie wystarczy ani uchwała w sprawie zmiany sposobu zarządzania ustalonego w akcie notarialnym bez protokołu notariusza, ani nawet jednoczesne uchwalenie statutu. O sposobie zmiany takiego zarządzania, jak w państwa wspólnocie, nie można zdecydować inaczej, jak tylko przez uchwałę zaprotokołowaną przez notariusza (art. 18 ust. 2a u.w.l.). Zresztą jeśli zostanie spełniony konieczny warunek protokołu sporządzonego przez notariusza, nie trzeba tworzyć żadnego statutu. Wystarczy np. odwołać się do zasad zapisanych w ustawie o własności lokali i wybrać zarząd. Można też - ewentualnie - wynająć firmę administrującą (profesjonalnego zarządcę) i ustalić regulamin porządku domowego, choć wszystko razem wcale nie jest konieczne. Proszę pamiętać, że w praktyce jest tak, że im prościej, tym lepiej, ponieważ czytelniej i mniej rodzi się wątpliwości w działaniu.

DNJ