Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.), która dopuszcza możliwość wyświetlenia reklamy piwa dopiero po godzinie 23. Obecnie reklamę tego napoju można zobaczyć już po 22. Bez zmian pozostanie godzina, do której emisja filmów reklamowych z piwem ma być możliwa, czyli 6 rano.

Ministerstwo Zdrowia, które przygotowało projekt zmian, chce w ten sposób ograniczyć wpływ reklam na młodzież.

- Najbardziej istotne jest, aby reklama piwa nie była kierowana do osób młodych - mówi Danuta Gut, dyrektor Biura Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego.

Dodaje, że obecnie przekazy są kierowane wyłącznie do dorosłego odbiorcy, a nie do młodzieży. Zaznacza również, że nie ma badań, które wskazywałyby, że istnieje związek między godziną emisji reklamy piwa a jego spożyciem.