Zakończony VIII Krajowy Zjazd Radców Prawnych wystosował specjalną uchwalę do Adwokatury Polskiej o podjęcie i prowadzenie wspólnie dyskusji dotyczącej modelu pomocy prawnej w Polsce. Radcowie proponują do tej dyskusji zaprosić nowo wybranych posłów, którzy reprezentują te dwie korporacje.

Radcowie uważają, że w toczącej się ostatnio debacie społecznej - o statusie zawodów świadczących pomoc prawną i zapewnieniu dostępu do pomocy prawnej, nie powinno zabraknąć wspólnego stanowiska samorządów radców prawnych i adwokatów. Dotychczasowa debata i projektowane zmiany prawa w tej dziedzinie nie uwzględniają merytorycznych opinii samorządów - czytamy w odezwie - niepotrzebnie podsycają tylko wzajemne animozje.

Radcowie prawni i adwokaci mają tożsamą misję publiczną służenia obywatelom, przedsiębiorcom i instytucjom w ochronie ich praw - twierdzą przedstawiciele na zjazd. Misja ta wpisuje się nierozerwalnie w umacnianie państwa prawnego i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Rozdział dwóch zawodów prawniczych nie służy - zdaniem radców - społeczeństwu, im samym i ich samorządom.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Stanisław Rymar twierdzi, że adwokatura przygotowała już w sprawie modelu pomocy prawnej własną uchwałę i zaprezentuje ją na zjeździe 23 listopada. Model pomocy prawnej wymaga rzeczywiście gruntownej przebudowy, zwłaszcza łączącej się ze zmianą nauczania na wydziałach prawa.

Ryszard Kalisz, poseł, który zawiesił praktykę adwokacką, uważa, że decyzja o połączeniu dwóch zawodów prawniczych powinna zapaść wewnątrz samorządów, a nie ponad nimi.

- Połączenie adwokatów z radcami to proces, którego nie wolno przyśpieszać, gdyż nowa struktura organizacji byłaby od początku konfliktogenna - twierdzi poseł.

KATARZYNA ŻACZKIEWICZ