Przedstawiciele międzynarodowych organizacji prawniczych, zaniepokojeni szeregiem ostatnio uchwalonych oraz projektowanych nowelizacji przepisów związanych z wykonywaniem zawodów adwokata, radcy prawnego, sędziego czy też prokuratora w Polsce, wystosowali misję rozpoznawczą w naszym kraju. W czasie pobytu w Polsce delegacja prawników europejskich spotkała się z przedstawicielami sądownictwa, zawodów prawniczych, organizacji pozarządowych i uczelni wyższych w Polsce.

Wnioski płynące z obserwacji zostały sformułowane w Raporcie, który członkowie misji do Polski zatytułowali - Atak na sprawiedliwość.

Główne zagrożenia, jakie zostały wskazane przez prawników europejskich, to przymusowe delegowanie sędziów do pracy w innym sądzie przez ministra sprawiedliwości, możliwość zawieszania sędziego w jego uprawnieniach przez szefa resortu sprawiedliwości, zmiany procedur funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego czy też odmowa mianowania sędziów przez prezydenta. Zdaniem autorów raportu, przepisy te prowadzą do uzyskania przez ministra sprawiedliwości kontroli nad systemem sądowniczym oraz zawodami prawniczymi. Prawnicy uznali, że prowadzi to do naruszenia przepisów konstytucji oraz standardów międzynarodowych. Raport zawiera zalecenia dla nowej ekipy rządzącej, aby stanowione przepisy były oparte na dialogu z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości oraz zawodów prawniczych. Członkowie delegacji zapowiedzieli, że będą monitorować proces wdrażania tych rekomendacji.

SŁOWNICZEK

CCBE - Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy

Utworzona w 1960 roku w Belgii CCBE jest oficjalną organizacją reprezentującą zawody prawnicze Unii Europejskiej. CCBE to międzynarodowe stowarzyszenie non profit. Posiada status konsultanta w Radzie Europy.

IBA - International Bar Association

Największa na świecie organizacja zrzeszająca 30 tys. prawników oraz ponad 195 organizacji prawniczych z całego świata. W 1995 roku IBA założyła IBAHRI (Instytut Praw Człowieka przy Stowarzyszeniu Samorządów Prawniczych), której honorowym przewodniczącym został Nelson Mandela. IBAHRI jest organizacją apolityczną, współdziałająca z IBA, której zadaniem jest promocja, ochrona i egzekucja praw człowieka w oparciu o sprawiedliwe rządy prawa oraz zachowanie niezawisłości sądownictwa oraz zawodów prawniczych na całym świecie.

KATARZYNA RYCHTER

katarzyna.rychter@infor.pl