Sejm przyjął tę ustawę 25 lipca.

Jedno zezwolenie na realizację inwestycji drogowej ma zastąpić dwa wydawane obecnie: pozwolenie na budowę drogi oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji.

Zgodnie z ustawą, właściciele wywłaszczonych nieruchomości mają otrzymywać dodatkowe pieniądze za umożliwienie szybkiego dostępu do terenów przeznaczonych pod budowę dróg.

Osoby, które udostępnią wywłaszczoną nieruchomość w ciągu 30 dni od podjęcia decyzji, otrzymają dodatkowo 5-proc. wartości nieruchomości, wycenionej przez biegłych. Taką samą premię dostaną również właściciele tych nieruchomości, wobec których wydano decyzje lokalizacyjne.

Jeśli wywłaszczenie dotyczyłoby nieruchomości mieszkalnej, to właściciel otrzyma dodatkowo około 10 tys. zł w związku m.in. z kosztami przeprowadzki.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.