Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, minimalna liczba członków spółdzielni rolniczych i grup producentów rolnych prowadzonych jako spółdzielnie, może wynosić pięć osób. Statut może jednak przewidywać wyższą minimalną liczbę członków. Inne spółdzielnie nadal muszą mieć przynajmniej dziesięciu członków.

Jak wyjaśnił wiceminister sprawiedliwości Łukasz Rędziniak, w spółdzielniach mniejszych niż dziesięciu członków nie będzie powoływana rada nadzorcza, o ile statut nie stanowi inaczej. W takim przypadku kompetencje rady ma wykonywać walne zgromadzenie członków - przewiduje nowelizacja.

Pięć osób będzie ponadto wystarczające do założenia spółdzielni przez grupę producencką powołaną na podstawie ustawy o organizacji rynku owoców i warzyw.