•  Rozpoczyna się Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Dziś rozpoczyna się VIII Krajowy Zjazd Radców Prawnych, który będzie trwał przez najbliższe dwa dni. Krajowy Zjazd stanowią delegaci poszczególnych okręgowych izb radców prawnych, ich dziekani oraz członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych. Krajowy Zjazd Radców Prawnych ma się w tym roku zająć m.in. zmianami w kodeksie etyki, dzięki którym dopuszczalna będzie znacznie szersza informacja na temat działalności radców. Krajowy Zjazd Adwokatów zaplanowany jest natomiast na dni od 23 do 25 listopada 2007 r.
  Więcej www.radca.prawny.lex.pl
 •  Nowe wnioski posŁów do TrybunaŁu Konstytucyjnego. Klub Lewicy i Demokratów zamierza jeszcze w tym tygodniu złożyć do Trybunału Konstytucyjnego wnioski m.in. o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą rozporządzenia w sprawie wliczania stopni z religii do średniej ocen oraz ustaw o CBA, zarządzaniu kryzysowym i likwidującej WSI.
  Więcej www.trybunal.gov.pl
 •  SĄd NajwyŻszy o zasiedzeniu przez Skarb Państwa. Zgodnie z uchwałą pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, władanie cudzą nieruchomością przez Skarb Państwa, uzyskane w ramach sprawowania władztwa publicznego, może być posiadaniem samoistnym prowadzącym do zasiedzenia. Zasiedzenie jednak nie biegło, jeżeli właściciel nie mógł skutecznie dochodzić wydania nieruchomości.
  Więcej www.sn.pl
 •  Kandydaci do TrybunaŁu Stanu. Kluby parlamentarne zgłosiły wczoraj swoich kandydatów do Trybunału Stanu. Ich wybór planowany jest na 14 listopada, kiedy Sejm wznowi inauguracyjne posiedzenie. Zgodnie z ustawą, Trybunał Stanu zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu Sejmu na okres jego kadencji. W skład TS mogą być wybrani obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych, niekarani sądownie, niezatrudnieni w organach administracji rządowej. Trybunał składa się z przewodniczącego, jego dwóch zastępców i 16 członków wybieranych spoza grona posłów i senatorów.
  Więcej www.sejm.gov.pl KR