Zmiana prawa - Osoby, które zarejestrują po 1 stycznia 2009 r. odbiorniki RTV, nie otrzymają już książeczki opłat radiofonicznych.
Tak wynika z rozporządzenia ministra transportu z 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz.U. nr 187, poz. 1342). Ustawa o opłatach abonamentowych na każdego posiadacza sprawnego odbiornika radiofonicznego czy telewizyjnego nakłada obowiązek rejestracji w ciągu 14 dni od wejścia w ich posiadanie. Osoba, która zarejestrowała taki odbiornik przed 13 grudnia 2007 r., wnosiła opłaty abonamentowe na podstawie książeczki. Teraz otrzymuje się indywidualny numer identyfikacyjny stanowiący część rachunku bankowego dedykowanego wnoszeniu opłat abonamentowych.
- Zmiana wprowadza dogodną formę opłaty. Od 1 stycznia 2009 r. będzie można regulować płatność w urzędzie, banku czy przez internet - tłumaczy Michał Dziewulski z Poczty Polskiej.
Podstawa prawna
• Rozporządzenie ministra transportu z 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz.U. nr 187, poz. 1342).