SZKOLENIA
Fundacja Adwokatury Polskiej oraz Europejska Akademia Adwokatury organizuje szkolenie: Praktyki obrotu prawnego w Unii Europejskiej
Szkolenie odbędzie się 10-11 listopada. Wykładowcami są praktycy: sędziowie i adwokaci mający doświadczenie w sprawach z obszaru państw UE. Uzupełnieniem wykładów ma być praktyczny warsztat językowy
Seminaria EAA FAP są objęte certyfikatem Naczelnej Rady Adwokackiej, tzn. odbyte szkolenia wliczają się w limit obowiązkowych dla adwokatów szkoleń rocznych.
Więcej www.fap.org.pl
KANCELARIA GLN DORADZAŁA PIRELLI
Departament Bankowości, Finansów i Rynków Kapitałowych warszawskiego biura Kancelarii Prawnej GLN doradzał spółce celowej Nowe Ogrody, utworzonej przez Pirelli Pekao Real Estate, przy transakcji finansowania i refinansowania portfela nieruchomości (łącznie 5 projektów w Warszawie i Gdańsku) na kwotę 1,5 mld zł. Kredytu udzielili spółce Bank Pekao oraz Calyon Oddział w Polsce. Ze strony Kancelarii GLN w projekcie doradczym uczestniczyli: PAWEŁ GRZEŚKOWIAK - adwokat i partner, Agnieszka Kowalska - radca prawny, starszy prawnik, oraz Marta Karmińska - aplikant radcowski.
KOLEJNI NOWI PRAWNICY W KRAWCZYK I WSPÓLNICY
Troje nowych ekspertów kancelarii Krawczyk i Wspólnicy to: STANISŁAW WALENTA - radca prawny i doradca podatkowy, który stanął na czele zespołu działu podatkowego kancelarii, oraz dwóch associate'ów - Anna Zeliaś oraz Przemysław Woźnica, którzy wzmocnili dział prawa finansowego. Stanisław Walenta posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał pracując w międzynarodowych kancelariach prawnych - Weil, Gotshal & Manges oraz Squire Sanders. Anna Zeliaś jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała dyplom University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies. Była stypendystką na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Przemysław Woźnica specjalizuje się w prawie finansowym oraz postępowaniach sądowych. Jest absolwentem Stacjonarnego Studium Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.
LOVELLS O POMOCY PUBLICZNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
Stosowanie przepisów dotyczących pomocy publicznej przez sądy państw członkowskich UE to temat bezpłatnego seminarium, organizowanego 24 października 2007 r., przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji i warszawskie biuro międzynarodowej kancelarii prawnej Lovells. Omawiane podczas seminarium zagadnienia są szczególnie interesujące w kontekście wzrastającego znaczenia egzekwowania prawa konkurencji na drodze przygotowawczej (private enforcement). Seminarium jest przeznaczone nie tylko dla firm zainteresowanych tematem pomocy publicznej, w tym działających w SSE, ale przede wszystkim dla firm, których konkurenci otrzymują nielegalne dotacje, wskutek czego konkurencja na rynku jest zakłócona. Seminarium poprowadzą Jacques Derrene i Alix Müller-Rappard z brukselskiego biura Lovells, specjaliści w dziedzinie prawa konkurencji oraz pomocy publicznej.
JUBILEUSZ KANCELARII LENGIEWICZ WROŃSKA BEREZOWSKA I WSPÓLNICY
Kancelaria Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy, specjalizująca się w obsłudze prawnej projektów inwestycyjnych w zakresie nieruchomości, energetyki i telekomunikacji obchodzi 10 rocznicę swojej działalności. Z tej okazji w Pałacu Prymasowskim odbyła się uroczystość jubileuszowa, którą uświetnili swoją obecnością m.in. radca handlowy i ekonomiczny Ambasady Hiszpanii w Polsce Jose Bernardez Gumiel oraz radca handlowy Ambasady Hiszpanii w Polsce - Mercedes Nunez.
KONFERENCJA ADWOKATÓW W ŁODZI
W dniach od 12 do 14 października w Łodzi odbyła się konferencja na temat: Miejsce adwokatury w systemie świadczenia pomocy prawnej. Organizatorami tego wydarzenia była Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi oraz Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. Witolda Bayera. W konferencji wykłady wygłosili adwokat ANDRZEJ ZWARA, adwokat dr Jacek Skrzydło oraz adwokat dr Aleksander Kappes. Zagadnienia, jakie były poruszane, to m.in.: Adwokat jako przedsiębiorca; Nowe wyzwania, stare zasady.
PREZENTACJA RAPORTU O DEMOKRACJI W POLSCE
Instytut Spraw Publicznych zorganizował dyskusję panelową połączoną z prezentacją raportu pod tytułem Demokracja w Polsce 2005-2007. Raport poświecony jest takim zagadnieniom jak m.in. porządek konstytucyjny, stanowienie prawa, administracja publiczna czy też wymiar sprawiedliwości. W panelu brali udział prof. Lena Kolarska-Bobińska, prof. Marek Chmaj, prof. Ireneusz Krzemiński oraz dr ADAM BODNAR z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Instytut Spraw Publicznych zaprosił do napisania poszczególnych rozdziałów uznanych naukowców i ekspertów. Raport Demokracja w Polsce 2005-2007 jest początkiem serii publikacji Instytutu Spraw Publicznych Obserwatorium demokracji w Polsce. Następne raporty będą publikowane w kolejnych latach.
Więcej: www.isp.org.pl
PROGRAM SPRAW PRECEDENSOWYCH W UCZELNI KOŹMIŃSKIEGO
Od października prawnicy Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka poprowadzą w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego cykl seminariów pt. Prawo w działaniu na przykładzie spraw precedensowych. Na każdych zajęciach omawiana będzie jedna z głośnych spraw sądowych prowadzonych przez Fundację - tzw. sprawa precedensowa (np. sprawa B. Łopackiej ważna dla ochrony praw pracowniczych czy sprawa sądzenia przez asesorów sądowych). Gośćmi seminariów będą wybitni przedstawiciele świata prawniczego, którzy zaangażowani byli w prowadzenie konkretnych spraw.
Więcej: www.wspiz.edu.pl
XXV-LECIE KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
Samorząd radców prawnych obchodzi jubileusz XXV-lecia swego istnienia. W związku z powyższym Krajowa Izba Radców Prawnych zorganizowała konferencję, podczas której omówione zostały aktualne problemy środowiska radcowskiego. Podczas konferencji swoje wystąpienie miał ZENON KLATKA, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, a także Maria Ślązak, członek Prezydium KRRP z ramienia CCBE, prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW, Filip Wejman z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Iwona Kujawa, dyrektor departamentu nadzoru nad aplikacjami w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Więcej: www.radca.prawny.lex.pl
SZKOLENIE
25-28 października Krajowa Rada Radców Prawnych organizuje konferencję szkoleniową na temat: K.P.C. - zmiany w procedurze, postępowania odrębne, koszty sądowe. Aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego. Szkolenie ma odbywać się w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym Antałówka w Zakopanem. Zajęcia poprowadzą: sędziowie SA i SN. Konferencja adresowana jest do radców prawnych, ale ze względu na jej zakres tematyczny mogą w niej uczestniczyć osoby niebędące radcami prawnymi.
Więcej: www.radca.prawny.lex.pl
RESORT SPRAWIEDLIWOŚCI NA KONFERENCJI
15 i 16 października przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce wezmą udział w międzynarodowej konferencji poświęconej problemowi uprowadzania dzieci przez ich rodziców. Polskę reprezentować będą Sławomir Pałka - naczelnik Wydziału Wykonania Orzeczeń Rodzinnych i Nieletnich oraz Wojciech Juszkiewicz - główny specjalista w Wydziale ds. Ofiar Przestępstw w Ministerstwie Sprawiedliwości. W imieniu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce wystąpi sędzia Elżbieta Schubert. Konferencja odbywa się w Pradze.
Więcej: www.ms.gov.pl
DEBATA STOWARZYSZENIA PROKURATORÓW
Stowarzyszenie Prokuratorów RP było organizatorem debaty: Minister i prokurator generalny - razem czy osobno. Dyskusja odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim. Zdaniem jej uczestników konieczne jest rozdzielenie rozdziału funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W dyskusji udział wzięli m.in. b. prezes Trybunału Konstytucyjnego i rzecznik praw obywatelskich prof. Andrzej Zoll, b. minister sprawiedliwości Leszek Kubicki, prof. Stanisław Waltoś z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Paweł Grześkowiak, adwokat i partner / DGP
Stanisław Walenta, radca prawny i doradca podatkowy / DGP
Andrzej Zwara, adwokat / DGP
dr Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka / DGP
Zenon Klatka, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych / DGP