Zdarza się, że do pracy za granicą wyjeżdża tylko jeden małżonek. Dorabia się tam majątku, a drugi z rodziców pozostający w kraju nie pracuje, nie wychowuje dzieci, ale może bez refleksji roztrwonić pieniądze.
Wielu emigrantów chce skutecznie zabezpieczyć wypracowany za granicą majątek przed drugim małżonkiem, który pozostał w kraju. Jeżeli małżonków łączy wspólność majątkowa, to wówczas wszystkie przedmioty nabyte przez nich w czasie trwania małżeństwa, zarobione pieniądze, gotówka zgromadzona na koncie lub lokatach w banku, środki zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym należą do ich majątku wspólnego. Niepracujący małżonek, który pozostał w kraju, może więc z nich korzystać nawet bez zgody drugiego małżonka przebywającego za granicą oraz zarządzać wspólnym majątkiem.

Pomocna intercyza