Szef Europejskiej Unii Nadawców Fritz Pleitgen przesłał prezesowi Polskiego Radia Krzysztofowi Czabańskiemu kopię listu, który wystosował w tej sprawie do Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza. Europejska Unia Nadawców, w skrócie EBU, to największa na świecie organizacja skupiająca publiczne stacje radiowe i telewizyjne.

W liście do Marszałka Senatu prezes EBU wyraził głębokie zaniepokojenie projektami zmian w ustawie abonamentowej. Fritz Pleitgen zwrócił uwagę, że plany polityków dotyczące abonamentu nie respektują licznych standardów wyznaczonych przez Radę Europy. Za najważniejszą z norm EBU uznaje zapewnienie publicznym nadawcom bezpiecznego, stabilnego i przejrzystego finansowania.

Fritz Pleitgen zaznaczył w liście do Bogdana Borusewicza, że potrzeba zagwarantowania niezależności emitowania programów przez nadawców publicznych, wynika z fundamentalnych praw do wolności wypowiedzi i dostępu do informacji.