Jak poinformowało w piątek Centrum Informacyjne Rządu, projekt jest następstwem przyjęcia przez Radę Ministrów założeń do ustaw wprowadzających nowe regulacje w zakresie dostępu do zawodów prawniczych, jak też wzmocnienia statusu sędziego i kariery sędziowskiej.

Projekt zakłada odejście od idei tzw. awansu poziomego, dającego sędziom po 15 latach pracy prawo do ubiegania się o awans na sędziego wyższej instancji. Rząd proponuje zastąpienie tego rozwiązania tzw. trzecią stawką awansową.

"W sądach rejonowych i okręgowych, w miejsce +dodatkowych+, związanych z instytucją awansu poziomego, stanowisk sędziowskich, projekt przewiduje dla sędziów sądów rejonowych i okręgowych po 15 latach zajmowania danego stanowiska trzecią stawkę awansową, której osiągnięcie skutkować będzie uzyskiwaniem przez sędziego wyższego wynagrodzenia zasadniczego - a więc w zasadzie tego samego skutku, co ewentualne uzyskanie awansu poziomego" - informuje CIR.

Projekt nie przewiduje trzeciej stawki awansowej dla sędziów sądu apelacyjnego

Projekt zakłada, że dla sędziów sądów apelacyjnych pozostaną - tak jak dotychczas - dwie stawki awansowe.

Jak podało CIR, okresy zajmowania danego stanowiska sędziowskiego, niezbędne dla uzyskiwania kolejnych stawek awansowych miałyby wynosić: 5 lat dla stawki pierwszej awansowej, 10 lat dla stawki drugiej awansowej i 15 lat dla stawki trzeciej awansowej. Według rządu, zapewnienie możliwości uzyskania wyższych stawek wynagrodzenia w krótszej niż dotychczas perspektywie ma służyć wzmocnieniu statusu w szczególności sędziów sądów rejonowych.

Według rządu, wprowadzenie trzeciej stawki awansowej w wysokości 120 proc. wynagrodzenia zasadniczego dla sędziów sądów rejonowych i okręgowych "powinno stworzyć sędziom perspektywy systematycznego awansu płacowego w całym potencjalnym okresie ich służby na danym stanowisku".

Projekt nie przewiduje natomiast trzeciej stawki awansowej dla sędziów sądu apelacyjnego ponieważ "eliminowana instytucja awansu poziomego do nich się nie odnosiła".

Projekt zakłada umożliwienie dochodzenia do zawodu sędziego przedstawicielom innych zawodów prawniczych

"Niezależnie od tego, projektowane rozwiązanie zapewni sędziom sądu apelacyjnego wzrost wynagrodzeń w związku z utrzymaniem regulacji przewidzianej nowelizacją (...), w myśl której wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej wynosi co najmniej 120 proc. wynagrodzenia zasadniczego dla tej stawki dla bezpośrednio niższego stanowiska sędziowskiego" - poinformowało CIR.

Przyjęty w piątek przez rząd projekt zakłada także umożliwienie dochodzenia do zawodu sędziego przedstawicielom innych zawodów prawniczych, legitymujących się egzaminem zawodowym (adwokackim, radcowskim) oraz odpowiednią praktyką prawniczą, wykonywaną poza korpusem sędziów. Jak podało CIR, docelowy model zakłada, iż nabór na stanowiska sędziowskie miałby charakter konkursu, do którego przystępowaliby przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych.