PO chce wprowadzić do art. 99. konstytucji zapis stanowiący, że posłem lub senatorem nie może być osoba karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, ani osoba wobec której wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia analogicznego przestępstwa.

Przedstawiciel wnioskodawców Sebastian Karpiniuk (PO) powiedział, że proponowane zmiany przyczynią się do odbudowy szacunku i dobrego wizerunku parlamentu.

"Skończy się czas zasiadania przestępców w polskim Sejmie. Skończy się czas tworzenia prawa przez ludzi, którzy nie byli w stanie przestrzegać jego elementarnych zasad" - podkreślił.

Zmianę konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.