1 maja wchodzi w życie Konwencja Rady Europy o przeciwdziałaniu w uzyskiwaniu dochodów z prania brudnych pieniędzy oraz przechwytywaniu i konfiskowaniu korzyści majątkowych płynących z przestępstw.

Dokument ratyfikowało dotychczas sześć państw, wśród nich Polska.

Konwencja wprowadza między innymi obowiązek konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa, zamrażania przychodów, które zostały przemieszane z legalnym kapitałem oraz daje możliwość zarządzania zajętym mieniem.

Wchodzący w życie dokument ułatwia też uzyskiwanie informacji bankowych o dokonywanych transakcjach. Zawiera ponadto przepisy dotyczące powoływania finansowych jednostek , które mają śledzić transakcje, identyfikować klientów oraz wstrzymywać podejrzane operacje bankowe.