Resort spraw wewnętrznych i administracji uruchomił Rejestr Dokumentów Publicznych, w którym zawarto m.in. informacje o wyglądzie obowiązujących w Polsce dokumentów i zabezpieczeniach użytych do ich ochrony przed fałszerstwem - poinformował w poniedziałek Wydział Prasowy MSWiA.

Jak zaznaczyło MSWiA, które stworzyło rejestr, narzędzie ma pomóc w skuteczniejszym wykrywaniu fałszerstw. Z rejestru skorzystać może bowiem każdy, kto chce sprawdzić, czy ma do czynienia z dokumentem oryginalnym, czy podrobionym. Rejestr dostępny jest pod adresem www.gov.pl/app/rdp/.

MSWiA podkreśliło, że w rejestrze można znaleźć pliki graficzne zawierające widok poszczególnych dokumentów, a także opisy i nazwy użytych zabezpieczeń.

"Już dziś odnajdziemy w nim informacje o dowodach osobistych, kartach pobytu i paszportach. Rejestr będzie sukcesywnie uzupełniany o kolejne dokumenty publiczne" - poinformował resort.

MSWiA przypomniało, że utworzenie rejestru zostało przewidziane w ustawie o dokumentach publicznych, która weszła w życie w lipcu 2019 r. "Głównym celem ustawy jest walka z fałszerstwami dokumentów, a także z wykorzystywaniem ich do popełniania przestępstw np. wyłudzania kredytów. Fałszywe dokumenty są wykorzystywane w wielu przestępstwach związanych między innymi z przestępczością gospodarczą czy też finansową. Na podstawie sfałszowanych dowodów czy paszportów przestępcy tworzą również fikcyjne tożsamości" - podkreśliło w komunikacie MSWiA.

Jak dodano, do czasu wejścia w życie ustawy przepisy dotyczące dokumentów były rozproszone w blisko 400 aktach prawnych. "Nie było również jednolitych standardów zabezpieczeń przed fałszowaniem, ani organu odpowiedzialnego za kształtowanie polityki bezpieczeństwa w tym obszarze" - informuje MSWiA i zaznacza, że obecnie organem takim jest minister spraw wewnętrznych i administracji.

Zdaniem MSWiA ustawa pozwoliła również "na kompleksowe uregulowanie kwestii dokumentów publicznych od momentu ich projektowania, przez nadzorowanie produkcji, a także działania prewencyjne i edukacyjne".