Tygodnik GP z 22 maja 2020 r.

Tygodnik GP z 22 maja 2020 r.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Nowa regulacja, która weszła w życie 16 maja, uszczegóławia przepisy już obowiązujące, wprowadza następne ułatwienia, rozszerza pomoc na kolejne podmioty, a w niektórych przypadkach wprowadza też nowe obowiązki.

Dziś w „Tygodniku Gazeta Prawna” w przejrzystej formie tabelarycznej pokazujemy, czego dotyczą zmiany, kto jest ich adresatem oraz jak było dotychczas i jak jest teraz.

>>>WIĘCEJ PRZECZYTASZ W E-WYDANIU TGP<<<