statystyki

Tarcza 3.0. zwiększyła kwotę wolną od potrącenia przy egzekucji z wynagrodzenia. Prawnicy zwracają uwagę na możliwe pole do nadużyć

autor: Piotr Szymaniak06.05.2020, 08:01; Aktualizacja: 06.05.2020, 12:03
dług, pieniądze, portfel

Ekspert zwraca też uwagę, że nie przewidziano procedur dotyczących tego, kto będzie w takich przypadkach uznawał zasadność ograniczenia egzekucji.źródło: ShutterStock

Zwiększenie kwoty wolnej od potrącenia przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę budzi spore kontrowersje. Część ekspertów uważa, że doprowadzi do zwiększenia liczby bezskutecznych egzekucji i uderzy w wierzycieli, a część, że w czasie kryzysu ekonomicznego taka pomoc jest jak najbardziej zasadna. Niezależnie jednak od tych ocen prawnicy zwracają uwagę na możliwe pole do nadużyć.

O co chodzi? Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 87 1 k.p., z wyjątkiem dochodzenia wierzytelności alimentacyjnych, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki i podatki, czyli ok. 1920 zł. Natomiast art. 53 ust. 1 procedowanej w Senacie tarczy 3.0. przewiduje, że jeżeli z powodu podjętych na terytorium RP działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty określone w art. 87 1 k.p. ulegają zwiększeniu o 25 proc. na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.