Rejestr Danych Kontaktowych to baza i usługa jednocześnie, dzięki której masz pewność, że administracja publiczna ma dostęp do twoich aktualnych danych kontaktowych. RDK być szczególnie przydatny w kontaktach z urzędem na odległość, np. podczas domowej kwarantanny z powodu koronawirusa.

Twoje dane pozwalają administracji na szybki i skuteczny kontakt, by powiadomić:

  • o dokumentach gotowych do odbioru,
  • rozpatrzeniu złożonych wniosków, czy potrzebie uzupełnienia dokumentów
  • lub informacji w twoich sprawach, prowadzonych w urzędach.

Rejestr Danych Kontaktowych nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących petenta. Dane w RDK są bezpieczne. Dostęp do nich mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne.

Reklama

Dane kontaktowe przekazane do RDK w każdej chwili można zmienić albo usunąć. To osoba uprawniona samodzielnie decyduje czy udostępniasz numer telefonu komórkowego czy adres e-mail lub oba.

Z usługi może skorzystać każdy, kto ma numer PESEL, jest osobą pełnoletnią.

Do skorzystania z usługi RDK przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.

Jeśli chcesz zalogować się e-dowodem – potrzebujesz skrzynki ePUAP.

Sprawdź jak założyć profil zaufany i skonfigurować ePUAP >>

Dalej, do RDK potrzebny jest:

  • login z hasłem do profilu zaufanego albo e-dowód,
  • telefon komórkowy lub dostęp do skrzynki e-mail.

Usługa RDK jest bezpłatna. Jeśli wpisujesz lub zmieniasz dane kontaktowe – będą one dostępne w RDK od razu po ich potwierdzeniu kodem. Jeśli usuwasz dane – zostaną one usunięte natychmiast. Nie musisz ich potwierdzać (nie dostaniesz żadnego kodu potwierdzającego).