Zadłużony za granicą emigrant nie może liczyć na to, że ucieknie przed wierzycielami i uniknie spłaty długu, wracając do kraju.
Zaciągnięte za granicą zobowiązania mogą być egzekwowane z majątku dłużnika w Polsce na podstawie europejskiego tytułu egzekucyjnego. W tym celu nie trzeba prowadzić odrębnego postępowania o uznanie i stwierdzenie wykonalności tego tytułu w kraju.
Zadłużając się za granicą, nie można więc liczyć na to, że z powodu powrotu do kraju i niestawiania się na rozprawy przed zagranicznym sądem uniknie się konieczności uregulowania zobowiązań.