Za uchwaleniem nowelizacji ustawy o referendum ogólnokrajowym opowiedziało się 242 posłów, przeciw było 153, 36 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z konstytucją ustawa, wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, jest uchwalana większością 2/3 głosów. Taka sama większość potrzebna jest również w Senacie.

Uchwalona w czwartek nowelizacja - jak podkreślono w jej uzasadnieniu - zmierza do wypełnienia luki w przepisach ustawy o referendum ogólnokrajowym.

Dotychczas nie było regulacji dotyczących zarządzania referendum ogólnokrajowego w sytuacji, w której Sejm nie zdołał uchwalić ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej.

Nowelizacja stanowi, że gdy nie uda się uchwalić ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację, Sejm będzie mógł podjąć uchwałę o trybie wyrażenia zgody na ratyfikację.

Oznacza to, że Sejm zdecyduje, czy w sprawie ratyfikacji danej umowy międzynarodowej odbędzie się referendum, czy też ponownie zostanie ona rozstrzygnięta za pomocą ustawy.