Kiedy układ zostanie przyjęty

Sąd będzie mógł ogłosić upadłość przedsiębiorcy z możliwością zawarcia układu, gdy wierzyciele głosować będą razem, bez podziału na grupy.

Układ zostanie przyjęty, gdy wypowie się za nim większość uprawnionych do głosowania wierzycieli, którzy mają łącznie co najmniej 2/3 ogólnej sumy wierzytelności uprawniających do głosowania. Natomiast przy podziale na grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów układ zostanie przyjęty wówczas, gdy w każdej grupie wypowie się za nim większość wierzycieli, którzy mają łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności objętych odrębną listą.

Może się zdarzyć, że w niektórych grupach za układem nie będzie jednak głosowała większość wierzycieli. Gdyby w takim przypadku większość wierzycieli z pozostałych grup, którzy mają łącznie 2/3 ogólnej sumy wierzytelności uprawniających do głosowania, wyraziła zgodę na przejęcie układu, to zostanie on przyjęty.

Wierzyciele przeciwni układowi muszą jednak zostać zaspokojeni w stopniu nie mniej korzystnym, niż wówczas gdyby zostało przeprowadzone postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku upadłego.

Wierzyciele mogą jednak nie zawrzeć układu. Wówczas sąd musi niezwłocznie zmienić postępowanie na obejmujące likwidację. W tym celu wyda postanowienie, na które przysługiwać będzie wierzycielom zainteresowanym odzyskaniem należności zażalenie.

REKOMENDACJE GP

Gdyby wierzyciele w którejś kategorii głosujących nad układem nie przyjęli go odpowiednią większością głosów, to nie oznacza, że są przeciwni temu układowi. Może tak być dlatego, że niewystarczająca liczba wierzycieli oddała głosy i zabrakło quorum. Chodzi o wierzycieli, którzy nie chcą wypowiadać się w sprawie układu. Przyjęcie w nowelizacji rozwiązania, że układ w takiej sytuacji został zawarty, umożliwi ominięcie biernego sprzeciwu jednej z kategorii wierzycieli i ułatwi zawarcie układu, za którym opowiadała się większość wierzycieli - uważa radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy.

Kto nie musi przystąpić do układu

Układ nie obejmie należności ze stosunku pracy oraz wierzytelności zabezpieczonej na mieniu upadłego hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, ale tylko w tej części, która znajduje pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia.

Na przykład wierzyciel, który ma zabezpieczenie hipoteczne, w razie likwidacji majątku dłużnika odzyska wszystkie swoje wierzytelności z przedmiotu zabezpieczenia, czyli z nieruchomości zabezpieczonej hipoteką.

Ale nawet tacy uprzywilejowani wierzyciele mogą wyrazić zgodę na objęcie wierzytelności układem.

REKOMENDACJE GP

Udział w układzie wierzyciela, który na przykład ma zabezpieczenie hipoteczne swojej wierzytelności, jest dobrowolny. Gdyby dłużnik chciał namówić go do przystąpienia do układu i głosowania za jego przyjęciem, to musi mu zaproponować bardziej korzystne warunki niż pozostałym wierzycielom. W razie likwidacji majątku dłużnika wierzyciel, który nie posiada zabezpieczenia w postaci hipoteki, nie będzie mógł liczyć na całkowite zabezpieczenie swoich roszczeń, ale tylko na pewien ułamek. Dlatego inny jest dla niego punkt odniesienia, gdy rozważa, czy ma wypowiedzieć się za układem. Inny interes mają też pracownicy. Mogą zgodzić się na układ, aby ochronić swoje miejsca pracy. Tak może być szczególnie w małych miejscowościach, w których jest tylko jeden duży zakład pracy - wyjaśnia adwokat Ewa Załęga z Kancelarii Załęga i partnerzy.