Może się zdarzyć, że do Polski wróci kobieta z dzieckiem, którego nie uznał ojciec-cudzoziemiec. Wtedy w kraju można załatwić formalności związane z ustaleniem ojcostwa i prawem do alimentów.
Zdarza się, że cudzoziemiec dobrowolnie nie uznał dziecka i za granicą nie zostały uregulowane sprawy związane z ustaleniem jego ojcostwa. Matka może wówczas wystąpić do sądu w Polsce o uregulowanie formalności związanych z pochodzeniem dziecka. Roszczenia o ustalenie ojcostwa nie przedawniają się. Dopuszczalne są nawet sprawy o uznanie dziecka pełnoletniego.

Alimenty i ustalenie ojcostwa