Poinformował o tym resort sprawiedliwości na swej stronie internetowej.

Już pod koniec stycznia br. resort podawał, że Nasiłowski jest kandydatem Czumy na dyrektora generalnego Służby Więziennej. Wtedy wniosek o jego nominację wysłano do premiera.

Nasiłowski zastąpił zdymisjonowanego gen. Jacka Pomiankiewicza. Stracił on funkcję razem z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ćwiąkalskim, prokuratorem krajowym Markiem Staszakiem, wiceministrem Marianem Cichoszem i dyrektorem więzienia w Płocku - po tym jak samobójstwo w płockim więzieniu popełnił Robert Pazik, skazany na dożywocie morderca Krzysztofa Olewnika.

W niedziele premier apelował o "jeszcze kilka dni cierpliwości" w sprawie nominacji nowego Prokuratora Krajowego

W lutym wicepremier Grzegorz Schetyna potwierdził informacje medialne, że Tadeusz Nalewajk jest kandydatem na wiceministra sprawiedliwości, o czym mówił także on sam. Szef klubu PSL Stanisław Żelichowski zapowiadał wtedy, że ta nominacja będzie 1 marca, gdy "ma być powołanie jednocześnie prokuratora krajowego i wiceministra odpowiedzialnego m.in. za więziennictwo".

Nalewajk, z zawodu weterynarz i zootechnik, odszedł z funkcji wiceszefa MSWiA w styczniu 2008 r. Potem okazało się, że zwrócił się o autolustrację. W grudniu 2008 r. sąd oczyścił go z podejrzeń agenturalności, co otworzyło przed nim możliwość powrotu do rządu.

Źródła w resorcie podały, że na razie nic nie wiadomo o nominacji Nalewajka

Nasiłowski do kwietnia 2008 r. był zastępcą dyrektora generalnego Służby Więziennej. Na stanowisko to awansował w 2006 r., za rządów PiS. Wtedy także prezydent Lech Kaczyński nominował go na stopień generalski. Wcześniej Nasiłowski był m.in. wicedyrektorem więzienia w Siedlcach, a w latach 1999-2002 pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie zajmował się między innymi karami alternatywnymi. Jako wiceszef więziennictwa Nasiłowski nadzorował między innymi wprowadzanie elektronicznego systemu monitoringu skazanych, który ma działać od przyszłego roku.

Dzialuk zajmował różne kierownicze funkcje w resorcie (był m.in. dyrektorem Departamentu Integracji Europejskiej); reprezentował też prokuraturę w Trybunale Konstytucyjnym.