Monitorowanie procesu przekształcania się decyzji politycznych w normy prawne oraz przygotowywanie ocen skutków wprowadzenia konkretnych regulacji to główne zadania Centrum Analiz Strategicznych, które powstanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - zapowiada szef CAS prof. Waldemar Paruch.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał w środę zarządzenie ws. powołania pełnomocnika ds. utworzenia i kierowania Centrum Analiz Strategicznych; nową jednostką w KPRM pokieruje prof. Waldemar Paruch.

Nowy szef CAS zaznaczył w rozmowie z PAP, że nową jednostka ma za zadanie usprawnić funkcjonowanie Rady Ministrów w ujęciu strategicznym, podnosząc poziom spójności decyzji politycznych podejmowanych w wyniku działalności rządu.

Zadaniem Centrum będzie monitorowanie działań legislacyjnych rządu. "Dwa etapy uczestnictwa CAS w procesie decyzyjnym będą najważniejsze: etap pierwszy to jest ocenianie wstępne założeń i projektów ustaw przygotowywanych w poszczególnych resortach. Etap drugi - ocenianie finalnych projektów ustaw, nim one zostaną poddane procedurze przyjęcia przez Radę Ministrów i skierowane do parlamentu" - zapowiedział Paruch.

Reklama

Jak tłumaczył, chodzi o to, żeby monitorować proces przekształcania się decyzji politycznych w normy prawne od momentu, w którym rodzi się pomysł rozpoczęcia projektu ustawodawczego.

Reklama

"Należy ten proces oceniać na różnych poziomach: społecznym, gospodarczym, politycznym, oceniać konsekwencje i skutki projektowanego prawa, a także czy te instrumenty, które są zaprojektowane doprowadzą do osiągnięcia celów, jakie są deklarowane w założeniach przygotowywanego projektu ustawy" - wyjaśnił.

Centrum Analiz Strategicznych ma zajmować się także przygotowywaniem raportów i analiz o charakterze średniookresowym i długookresowym. "Funkcjonowanie CAS musi nadążać za polityką bieżącą i polityką perspektywiczną" - podkreślił profesor.

W Centrum Analiz Strategicznych znajdą się trzy departamenty: Departament Analiz, Departament Oceny Skutków Regulacji oraz Departament Studiów Strategicznych.

Analityków i ekspertów - jak mówił Paruch - Centrum będzie pozyskiwało według trzech mechanizmów. Część osób zasili CAS w wyniku reorganizacji istniejących już komórek organizacyjnych KPRM. Część pracowników zostanie pozyskana w ramach konkursów otwartych na określone stanowiska. Paruch zadeklarował również, że CAS będzie korzystało z wiedzy ekspertów zewnętrznych.

"Ten proces będzie rozłożony w czasie, to nie będą działania jednorazowe i natychmiastowe. To będzie stopniowe dochodzenie CAS do pełnej obsady kadrowej" - mówił.

Profesor nie określił granicy czasowej, po przekroczeniu, której można będzie stwierdzić, że Centrum jest już zamkniętą strukturą, która rozpoczyna swoje działania. "CAS będzie podejmowało działania na bieżąco, ponieważ struktury, które istnieją w KPRM, a będą częścią CAS, na bieżąco funkcjonują" - mówił. "Polityka nie może czekać, polityka nie znosi próżni. Wraz z upływającym czasem CAS będzie wzmacniany personalnie, ale to będą procesy równoległe" - dodał.

Powołanie CAS Morawiecki zapowiedział w swoim sejmowym expose. "Musimy uczyć się przygotować spójne prawo i podejmować decyzje podporządkowane długofalowym strategiom rozwojowym" – mówił wówczas szef rządu.

Waldemar Paruch jest profesorem nauk społecznych, specjalizującym się w historii współczesnej i w sprawach stosunków międzynarodowych.