Komisja pozytywnie zarekomendowała dotyczącą tej kwestii poprawkę Senatu do przyjętej w grudniu przez Sejm nowelizacji Prawa o adwokaturze, Ustawy o radcach prawnych oraz Prawa o notariacie.

"Praktyka w sądach i prokuraturach jest bezcenną wartością. Dlaczego więc rząd chce pozbawić aplikantów możliwości spojrzenia na drugą stronę sali sądowej" - mówił Stanisław Rydzoń (Lewica).

Komisja pozytywnie zarekomendowała także siedem poprawek redakcyjnych.

Pozostałe poprawki do nowelizacji zgłoszone przez Senat zostały zaopiniowane negatywnie. Akceptacji komisji nie zyskały m.in. poprawki dotyczące przywrócenia ustnych egzaminów adwokackich i radcowskich, rezygnacji ze zwolnienia doktorów nauk prawnych z aplikacji oraz skrócenia z trzech do dwóch lat wymóg stażu pracy przy ubieganiu się przez adwokatów i radców prawnych o wpis na listę notariuszy.

Największe kontrowersje podczas posiedzenia wywołała kwestia przywrócenia części ustnej podczas egzaminów zawodowych

Największe kontrowersje podczas posiedzenia wywołała kwestia przywrócenia części ustnej podczas egzaminów zawodowych: adwokackiego, radcowskiego i notarialnego.

Jak mówił Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, kwestia egzaminu ustnego dotyczy standardu wykonywania zawodu, a egzamin ustny obowiązuje w większości państw europejskich.

Wiceminister sprawiedliwości Jacek Czaja zaznaczył jednak, że zdaniem rządu, wprowadzenie przez Senat poprawki dotyczącej egzaminu ustnego spowodowało, że nowelizacja stała się niespójna. Ponadto, jak zauważył, w poprawce nie przewidziano procedury odwoławczej od wyniku egzaminu.