Krajowa Rada Notarialna podejmie 6 lutego 2009 r. decyzję o terminie uruchomienia rejestru poświadczeń dziedziczenia. Powinno to nastąpić najpóźniej do końca I kwartału 2009 r. KRN zapewnia, że prace przygotowawcze związane z technicznym uruchomieniem notarialnego rejestru dobiegają końca.

- Finalizowane są ostatnie umowy zapewniające funkcjonowanie rejestru - mówi notariusz Lech Borzemski z Krajowej rady Notarialnej.

Przepisy są, rejestr nie działa

Tymczasem przepisy umożliwiające notarialne poświadczenie dziedziczenia obowiązują od 2 października 2008 r.

- Trudno zrozumieć, dlaczego system jeszcze nie działa. Ustawodawca przewidział przecież roczną vacatio legis właśnie dla zapewnienia prawidłowego przygotowania i funkcjonowania przyjętych rozwiązań - mówi Wioletta Olszewska z Ministerstwa Sprawiedliwości.

- Biorąc pod uwagę, że konkretne czynności związane z uruchomieniem rejestru Krajowa Rada Notarialna mogła wykonać dopiero po wejściu w życie ustawy, tzn. od 2 października 2008 r., uważamy, że prace przebiegały i tak w bardzo szybkim tempie - wyjaśnia Lech Borzemski.

Notariusze mają trudności

- Ustawa nie zawiera żadnego upoważnienia do wydania przepisów wykonawczych regulujących całą skomplikowaną materię funkcjonowania systemu od strony technicznej, organizacyjnej i bezpieczeństwa - mówi Lech Borzemski.

Wszystko to musiała więc zrobić Krajowa Rada Notarialna w swoich uchwałach. Problem finansowania rejestru oraz jego niekompletności uniemożliwił notariuszom szybkie uruchomienie systemu. Dlatego KRN złożyła w tej sprawie skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Problemu nie widzi natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości.

- Brak jest podstaw do przyjęcia, by państwo miało zajmować się obsługą działalności notariuszy, zapewniając im przy tym źródło przychodów, jakim jest wynagrodzenie za akt poświadczenia dziedziczenia - mówi Wioletta Olszewska z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Nowelizacja prawa o notariacie, wprowadzając instytucję notarialnego poświadczenia dziedziczenia nie przewidziała terminu uruchomienia rejestru, a tym bardziej sankcji za jego nieutworzenie. Jedyną sankcją jest brak możliwości wykonania przepisów ustawy.