Przyjęta przez Sejm (po poprawkach Senatu) nowelizacja ustawy o substancjach i preparatach chemicznych stanowi, że za wprowadzanie do obrotu preparatów stwarzających zagrożenie dla człowieka lub środowiska grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo więzienia do lat dwóch. Na takie same kary narażą się wprowadzający do obrotu preparaty objęte zakazami lub ograniczeniami.

Nowelizacja dotyczy przedsiębiorców, którzy zajmują się obrotem substancjami chemicznymi. Zgodnie z prawem do 1 grudnia 2008 r. mieli oni dokonać tzw. wstępnej rejestracji w systemie UE dotyczącym chemikaliów - REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Było to niezbędne do tego, by móc nadal prowadzić obrót lub produkcję substancji chemicznych. Muszą oni dokonać także rejestracji właściwej (pierwszy termin, w zależności od wielkości obrotu substancjami, to 1 grudnia 2010 r.). Rejestracja właściwa wiąże się z przedstawieniem wyników badań składników chemicznych. Firma nie musi ich przeprowadzać we własnym zakresie. Może je odkupić od innej firmy, która zrobiła je wcześniej. Przedsiębiorca ma obowiązek udostępniać badania innym firmom, inaczej grozi mu grzywna do 50 tys. zł.

Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta.

Podstawa prawa

• Ustawa z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. nr 11, poz. 84, z późn. zm.).