Posłowie głosowali w piątek nad senackimi poprawkami do nowelizacji Kodeksu postępowania karnego dotyczącej m.in. zmian w zasadach kierowania na obserwację psychiatryczną.

Nowela dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, iż procedura karna niedostatecznie gwarantuje sądową weryfikację zgłaszanej przez biegłych konieczności osadzenia podejrzanego na obserwacji w zakładzie psychiatrycznym i nie wskazuje maksymalnego czasu takiej obserwacji.

Nowela przewiduje, że maksymalny czas obserwacji wynosić będzie do czterech tygodni, na wniosek zakładu leczniczego może zostać przedłużony do ośmiu tygodni.

Zgodnie z nowelizacją badania psychiatryczne w zakładzie zamkniętym będzie można również prowadzić w wypadku przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego.