Większość poprawek zaproponowanych przez Senat miała charakter doprecyzowujący oraz techniczno-legislacyjny.

Celem noweli jest odciążenie sądów od rozpatrywania spraw, które nie wymagają przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Nowelizacja przewiduje utworzenie e-sądu jako wydziału cywilnego sądu rejonowego. E-sąd ma rozpoznawać sprawy wyłącznie w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Projekt e-sądu oparto na rozwiązaniach istniejących już w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

E-sąd ma rozpoznawać zarówno sprawy cywilne, gospodarcze jak i pracownicze

Komunikacja między powodem a sądem elektronicznym odbywać się ma wyłącznie drogą elektroniczną, natomiast między pozwanym a sądem - tradycyjnie.

E-sąd ma rozpoznawać zarówno sprawy cywilne, gospodarcze jak i pracownicze. Nowelizacja przewiduje, że wraz z wniesieniem pozwu ma zostać uiszczona opłata sądowa. W przeciwnym razie nie będzie wezwania do opłaty, lecz zwrot pozwu.

Wnoszony pozew będzie musiał zawierać oprócz imienia, nazwiska, adresu, siedziby, także niepowtarzalny identyfikator. W noweli wyeliminowano możliwość korzystania przez powoda ze zwolnienia w sprawach cywilnych. Korzystanie z e-sądu nie jest obligatoryjne.