Połączenie Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte stanie się faktem. Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny zakończył trwający prawie rok konflikt między resortem kultury a dyrekcją MIIWŚ.
– Pogląd Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, że państwowe instytucje kultury nie są jednostkami organizacyjnie podporządkowanymi ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, nie ma uzasadnionych podstaw – czytamy w uzasadnieniu postanowienia NSA.
Spór zaczął się w połowie kwietnia 2016 r., kiedy minister Piotr Gliński ogłosił, że zamierza połączyć obie instytucje z powodów merytorycznych i finansowych. Zarządzenie w tej sprawie zostało jednak zakwestionowane przez MIIWŚ i rzecznika praw obywatelskich, którzy zarzucali resortowi m.in. błędy proceduralne.
Dyrektor muzeum Paweł Machcewicz publicznie krytykował decyzję ministra, uważając, że służy ona wymianie kierownictwa i wystawy, która od początku nie podobała się PiS. WSA wstrzymał połączenie obu jednostek do czasu rozpoznania zażalenia na zarządzenie resortu kultury.
Decyzję tę podważył jednak minister, a NSA wczoraj przychylił się do jego argumentacji. Ten ostatni podkreślił, że decyzja ministra o połączeniu muzeów jest aktem kierownictwa wewnętrznego i nie podlega kontroli sądu administracyjnego.