W ramach śledztwa prowadzonego przez ABW płocka Prokuratura Okręgowa przedstawiła zrzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków byłemu wiceprezesowi PKN Orlen Sławomirowi G. oraz byłemu dyrektorowi biura eksploatacji tej spółki Andrzejowi W.

Jak poinformowała w środowym komunikacie ABW, zarzucane wobec obu podejrzanych czyny mogły narazić Skarb Państwa na straty w wysokości ponad 4 mln zł.

Chodzi o śledztwo dotyczące umowy na opracowanie i wdrożenie systemu do uszczelnienia procedur związanych z pobieraniem paliw z baz wydawczych i ich dostawy na stacje PKN Orlen w okresie od sierpnia 2002 do sierpnia 2004 r.

"Wobec obu podejrzanych, którym przedstawiono zarzuty, zastosowano poręczenie majątkowe. Akta śledztwa liczą ponad 20 tomów" - powiedziała PAP rzecznik płockiej Prokuratury Okręgowej Iwona Śmigielska Kowalska.

W przypadku Sławomira G. zarzuty dotyczą podpisania umowy na dostawę systemu bez ekonomicznego uzasadnienia i bez uzyskania wymaganej przez statut PKN Orlen stosownej uchwały zarządu spółki, a w przypadku Andrzeja W. - niesporządzenia i nieprzedłożenia prawidłowo udokumentowanego wniosku rekomendującego wybór dostawcy systemu. Obaj nie nadzorowali w sposób właściwy funkcjonowania zakupionego sytemu.

Śledztwo w tej sprawie wszczęto w połowie 2006 r. po zawiadomieniu złożonym przez kolejny zarząd PKN Orlen - kierowany wówczas przez Igora Chalupca, który był prezesem spółki od października 2004 do stycznia 2007 r. Po uzyskaniu opinii biegłego postępowanie umorzono w grudniu 2007 r. Zażalenie na tę decyzję w styczniu 2008 r. złożył PKN Orlen, a miesiąc później wniosek ten uwzględnił sąd, uchylając umorzenie śledztwa. Sprawą ponownie zajęli się śledczy, powołując m.in. nowego biegłego.

Sławomir G. był wiceprezesem PKN Orlen od lutego 2002 do listopada 2004 r., odpowiadającym za sprawy finansowe spółki. Zasiadał w zarządzie kierowanym wtedy przez Zbigniewa Wróbla.