Na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy czekają trzy ustawy autorstwa posłów PiS: o organizacji i trybie postępowania przed TK; o statusie sędziów TK, a także przepisy wprowadzające obie te ustawy. Dwa akty całościowo regulują postępowanie przed TK i status sędziów trybunału. Przepisy wprowadzające zawierają zaś zapisy przejściowe do obu ustaw.

W oświadczeniu Rzepliński podziękował „wszystkim ludziom dobrej woli”, którzy zebrali się w niedzielę przed siedzibą TK, a którym „leży na sercu przyszłość naszej ojczyzny, jako państwa prawnego, demokratycznego oraz chroniącego wolności i prawa człowieka i obywatela”. Wyrażając wdzięczność za wiele ciepłych słów wypowiedzianych pod adresem TK i jego osobiście w czasie zgromadzenia (zorganizowanego przez KOD) zauważył, że najbliższe godziny i dni będą decydujące dla przyszłości TK oraz ustroju konstytucyjnego państwa.

„W dniu, w którym tak wielu obywateli Polski wykazało solidarność z prawidłowo funkcjonującym TK, pozwalam sobie wystąpić z apelem do prezydenta, aby jako strażnik przestrzegania konstytucji (art. 126) wstrzymał się z podpisaniem wymienionej ustawy i poddał ją konsultacjom albo skierował ją do TK w celu zbadania jej zgodności z konstytucją” – napisał Rzepliński. „Proszę wszystkich, którym leży na sercu dobro ojczyzny o poparcie mojego apelu” - zakończył.

PS/źródło: PAP

sta/ mow/