"Ustawa nie zawiera procedury dopisania pytań, można zarządzić drugie referendum, które odbędzie się w tym samym czasie" - wyjaśnia Marek Chmaj. Konstytucjonalista uważa, że kolejne referendum można przeprowadzić w październiku.

Referendum zarządza prezydent za zgodą Senatu i od momentu wysłania projektu postanowienia w ciągu 14 dni powinien zebrać się Senat. Chmaj przypomina, że powinny zebrać się także odpowiednie komisje senackie i dopiero po tym postanowienie o referendum głosuje Izba Wyższa. Zdaniem Chmaja, należy także uwzględnić czas na procedury terminarza referendalnego.

Według konstytucjonalisty, gdyby zarządzono nadzwyczajne posiedzenie Senatu, nie wiadomo czy byłoby kworum. Nawet gdyby Senat przegłosował wniosek o drugie referendum to i tak pozostają dwa tygodnie, a w tym czasie wykonanie wszystkich procedur zapisanych w ustawie o referendum jest niemożliwe.

To prezydent wskazuje datę referendum, ale musi się ono odbyć w ciągu 90 dni od momentu wyrażenia zgody przez Senat.