Odroczono rozpoznawanie trzech odwołań, złożonych przez sędziów po reorganizacji sądów rejonowych. Sąd Najwyższy zdecydował, że wróci do sprawy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Dotychczas do Sądu Najwyższego wpłynęło blisko 300 odwołań od sędziów, których decyzją ministra sprawiedliwości przeniesiono w inne miejsce pracy. Na dziś było zaplanowane rozpoznanie pierwszych trzech wniosków.
Nie wiadomo jeszcze, kiedy Trybunał Konstytucyjny zajmie się sprawą reorganizacji sądów rejonowych. Wnioski o zbadanie zgodności przepisów z ustawa zasadniczą złożyli posłowie PSL oraz Krajowa Rada Sądownictwa.