Śmierć bliskiej osoby to trudny moment dla rodziny. Poza żalem i stratą pojawiają się również kwestie związane z dziedziczeniem majątku. Czym równi się dziedziczenie ustawowe od dziedziczenia testamentowego? Które z nich jest korzystniejsze? Wyjaśniamy.

Decyzja o tym, czy lepszym wyborem będzie testament czy dziedziczenie ustawowe wymaga dokładnej analizy własnej sytuacji życiowej i majątkowej. Niezależnie od wyboru ważne jest, aby być świadomym konsekwencji prawnych obu opcji i ewentualnie skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie spadkowym.

Dziedziczenie ustawowe - na czym polega?

Dziedziczenie ustawowe to sposób dziedziczenia w sytuacji, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu. Wówczas o tym, kto i w jakim stopniu dziedziczy, decydują przepisy Kodeksu cywilnego. Istnieje również określona kolejność dziedziczenia, która uwzględnia stopień pokrewieństwa ze spadkodawcą. W przypadku dziedziczenia ustawowego spadkodawca nie musi sporządzać żadnych dokumentów.

Testament – korzyści dla spadkodawcy

Testament to dokument, w którym spadkodawca może swobodnie rozdysponować swoim majątkiem po śmierci. Może on powołać spadkobierców, którzy niekoniecznie muszą być członkami jego rodziny. Sporządzenie testamentu, w którym spadkodawca jasno określi komu i w jakiej części chce przekazać swój majątek może zapobiec konfliktom między potencjalnymi spadkobiercami.

Testament czy dziedziczenie ustawowe – co jest korzystniejsze?

To, co jest korzystniejsze - dziedziczenie ustawowe czy testament - zależy od indywidualnej sytuacji spadkodawcy.

Dziedziczenie ustawowe może być korzystniejsze, jeśli:

  • Spadkodawca chce, aby jego majątek został podzielony między najbliższych członków rodziny zgodnie z ustawą
  • Majątek spadkodawcy jest niewielki
  • Spadkodawca nie ma środków na sporządzenie testamentu u notariusza
  • Spadkodawca nie ma żadnych szczególnych preferencji co do podziału majątku.

Testament może być lepszym rozwiązaniem, jeśli:

  • Spadkodawca chce mieć pełną kontrolę nad tym, kto i w jakiej części odziedziczy jego majątek
  • Spadkodawca chce przekazać część majątku osobom, które nie są z nim spokrewnione lub organizacjom samorządowym itp.
  • Spadkodawca chce uniknąć konfliktów między potencjalnymi spadkobiercami.

Jednoczesne dziedziczenie ustawowe i testamentowe - kiedy jest możliwe?

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe jednocześnie może mieć miejsce w dwóch przypadkach:

  • Kiedy testament obejmuje tylko część majątku. W takiej sytuacji cześć spadku nieuwzględniona w testamencie będzie dziedziczona według zasad dziedziczenia ustawowego.
  • Kiedy spadek zostanie odrzucony przez spadkobiercę testamentowego. Jednak w tej sytuacji warunkiem jest brak wskazania przez spadkodawcę innego spadkobiercy na wypadek rezygnacji pierwszej wskazanej osoby oraz wyłączenie przez spadkodawcę przyrostu, czyli sytuacji, kiedy część majątku, z której rezygnuje spadkobierca, jest dzielona pomiędzy pozostałych spadkobierców.