O tym, które przepisy stosuje się do oceny reguł dziedziczenia gospodarstwa, rozstrzyga data śmierci spadkodawcy. Ograniczeń w dysponowaniu nimi nie ma dopiero od 2001 roku. Wcześniej zasady zmieniały się kilka razy.
Od 14 lutego 2001 r., a więc wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie P. 4/99 (Dz.U. nr 11, poz. 91 z późn.zm.), zostały zniesione ograniczenia w dziedziczeniu gospodarstw rolnych. Oznacza to, że spadki otwarte po tej dacie (decyduje dzień śmierci spadkodawcy) niezależnie od tego, czy w ich skład wchodzi, czy też nie wchodzi gospodarstwo rolne, podlegają ogólnym zasadom dziedziczenia ustawowego.
Zgodnie z nimi w pierwszej kolejności powołani są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych, z tym że część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Gdy nie ma dzieci lub wnuków spadkodawcy, dziedziczą jego małżonek oraz rodzice. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, jego miejsce zajmują bracia i siostry spadkodawcy. Dziedziczą oni część spadku, która przypadałaby zmarłemu wcześniej rodzicowi, w częściach równych.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Gospodarstwa rolnego

Zasad dziedziczenia po 1990 roku

Prawa bez przedawnienia

Czy niezbędne są specjalne kwalifikacje do przyjęcia w spadku gospodarstwa rolnego

Czy inwalida może odziedziczyć prawo do prowadzenia gospodarstwa

Czy spadkobierca zawsze odpowiada za długi spadkodawcy

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Na jakich zasadach spadkobiercy dziedziczą gospodarstwa rolne.