Osoby, które przejęły majątek – za życia albo dopiero po śmierci osoby go przekazującej – muszą uregulować zachowek dla pominiętych w testamencie oraz pokryć inne długi spadkowe.

Czy nieślubne dziecko ma prawo do zachowku

Spadkodawca przed śmiercią podzielił cały majątek pomiędzy dwoje dzieci urodzonych w jego związku małżeńskim, natomiast pominął dziecko, które urodziła jego konkubina. W aktach stanu cywilnego spadkodawca jest wpisany jako ojciec tego nieślubnego dziecka. Nie pozostawił testamentu, bo nie pozostawił żadnego majątku. Czy obdarowani na żądanie pozamałżeńskiego dziecka swojego ojca muszą wypłacić mu zachowek, skoro nie pozostawił on żadnej masy spadkowej?

Czy zmniejszymy dług, kwestionując wydziedziczenie

Zmarły pozostawił niewielki spadek, ponieważ większość majątku przed śmiercią przekazał w umowach darowizny. W dodatku wydziedziczył córkę, twierdząc, że prowadziła się niemoralnie i czerpała z tego pieniądze. Teraz z roszczeniem o zachowek wystąpiło małoletnie dziecko wydziedziczonej, żądając dwóch trzecich należnego udziału. Spadkobiercy testamentowi oraz obdarowani chcą żądać uznania wydziedziczenia za bezpodstawne, bo wydziedziczonej córce zapłaciliby mniejszy zachowek (tylko połowę należnego udziału) niż wnukowi. Czy mogą skutecznie wystąpić z takim żądaniem?

Czy po śmierci darczyńcy można oddać darowiznę

Czytelnik otrzymał w darowiźnie mieszkanie od swojego ojca, który zażądał jednak, aby wypełnił on wiele poleceń, m.in. poniósł koszty wykształcenia swojej przyrodniej siostry. Wkrótce po zawarciu umowy darczyńca zmarł, zostawiając testament, w którym pominął, ale nie wydziedziczył czytelnika. Czytelnik postanowił odmówić wykonania poleceń, ponieważ wyliczył, że bardziej opłaca się mu ubiegać się o zachowek i zwrócić darowiznę. Czy może zwrócić podarowane mu mieszkanie?

Czy wszystkie zobowiązania trzeba spłacać

Spadkodawca pozostawił długi, które spadkobiercy oraz osoby obdarowane przez niego przed śmiercią postanowili zgodnie pokryć. Czy muszą też pokryć koszty pogrzebu, skoro jest to zobowiązanie niezaciągnięte przez spadkodawcę za życia?

Czy wydziedziczony ma prawo do zachowku

Spadkodawca w testamencie wydziedziczył syna i pozbawił go prawa do zachowku. Po jego śmierci wnuk wystąpił z roszczeniami o zachowek w stosunku do spadkobierców testamentowych oraz osób, które zostały przez spadkodawcę obdarowane. W dodatku domaga się większego zachowku, bo nie ukończył jeszcze 18 lat. Czy wnukowi przysługują jakiekolwiek roszczenia, skoro jego ojciec został wydziedziczony i pozbawiony prawa do zachowku?

Czy obdarowany utraci prawo do zachowku

Ojciec chce podarować mi domek letniskowy, ale twierdzi, że potem pominie mnie w testamencie, a pozostały majątek zapisze żonie i córce. Jego zdaniem jako osoba obdarowana nie będę miał również prawa do zachowku. Czy ma rację?

Czy można spłacić tylko niektóre długi spadkodawcy

Do spadkodawcy zgłaszają się wierzyciele zmarłego i obawia się on, że stanu czynnego spadku nie wystarczy na pokrycie wszystkich należności. W dodatku niektóre wierzytelności są sporne. Czy w tej sytuacji spadkobierca może sam zadecydować o tym, które długi spłaci?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania.
Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej : Jak spadkobiercy odpowiadają za długi spadkodawcy po jego śmierci