W sytuacji gdy córka miała dzieci, a w testamencie nie zabezpieczyła matki, ta nie będzie miała prawa do spadku.
– W 1996 roku gmina złożyła propozycję mojemu mężowi, aby wykupił wynajmowaną przez nas nieruchomość. Postanowił jednak uprawnienie to przekazać naszej córce Iwonie, która po rokowaniach z przedstawicielami gminy dokonała zakupu domu wraz ze swoim mężem.
Niestety w tym roku umarł zarówno mąż, jak i córka, a z domu, w którym mieszkam już 20 lat, zięć każe mi się wyprowadzić. Co mam zrobić? Czy to, że w 1996 roku gmina nie złożyła mi propozycji zakupu lokalu, mimo iż również byłam najemcą, może mieć znaczenie? – pyta pani Lucyna.
Zdaniem prawników są szanse, by czytelniczka mogła nadal mieszkać w spornym domu.
– Z prawnego punktu widzenia matka zmarłej Iwony wciąż jest stroną umowy najmu, która zawarta została na czas nieoznaczony, gdyż mimo zmiany właściciela stosunek najmu trwa. Na tej podstawie jest ona uprawniona do zamieszkiwania w lokalu – twierdzi Michał Gruca, adwokat w kancelarii Schoenherr.
Podkreśla jednak, że najem ten może zostać wypowiedziany przez zięcia jako właściciela lokalu. Wskazuje również na możliwość unieważnienia umowy sprzedaży.
– Przy założeniu, że czytelniczka nie wyraziła zgody na przeniesienie przez męża prawa wykupu lokalu na córkę, istnieje możliwość żądania unieważnienia umowy sprzedaży lokalu. Wobec tego można rozważyć możliwość zwrócenia się do sądu z powództwem o jej unieważnienie ze względu na sprzeczność z przepisami – dodaje mecenas Gruca.
Stwierdzenie przez sąd nieważności umowy skutkować będzie jednak powrotem prawa jego własności do gminy.
– To z kolei będzie oznaczało konieczność ponownego ubiegania się o wykup nieruchomości na podstawie obowiązujących obecnie przepisów – podkreśla ekspert.
Nasza czytelniczka będzie miała również uprawnienie do dalszego przebywaniu w lokalu, jeśli jej córka nie pozostawiła potomków.
– Jeżeli w małżeństwie nie było dzieci i nie było testamentu, to wtedy czytelniczka jako matka zmarłej współwłaścicielki domu będzie miała tytuł prawny do nieruchomości – wskazuje mec. Artur Kołcz z kancelarii Ostrowski i Wspólnicy.
W takiej sytuacji do momentu działu spadku czytelniczka ma prawo zamieszkiwać w lokalu. Uprawnienie to może utracić w przypadku działu spadku, w wyniku którego prawo własności mieszkania w całości przypadnie zięciowi.
W sytuacji jednak gdy córka czytelniczki miała dzieci, a w testamencie nie zabezpieczyła matki, ta nie będzie miała dalszej legitymacji ku temu, aby dalej przebywać w spornym domu.