Testament notarialny można podważyć, wykazując, że spadkodawca działał pod wpływem błędu. Chodzi o mylne wyobrażenie o rzeczywistym stanie spraw lub brak takiego wyobrażenia.
TEZA Testament notarialny, jak każdy akt notarialny, powinien zawierać oświadczenie osoby, od której pochodzi. Treść tego oświadczenia może być przygotowana przez notariusza wcześniej.
STAN FAKTYCZNY Sąd Rejonowy stwierdził, że spadek po Felicji C. na podstawie testamentu notarialnego nabył w całości Andrzej C., syn Felicji C. W sprawie sporządzenia tego testamentu rozmawiał telefonicznie z notariusz Janiną K. W tym samym dniu Andrzej C., po uzyskaniu zgody matki na sporządzenie testamentu w domu w Sulmierzycach, ponownie zatelefonował do rejent, której Felicja C., na żądanie notariusz, podała swoje dane personalne.