Wielka nowelizacja k.p.c.. Przekazany do konsultacji projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego przewiduje dalszą informatyzację procedury, począwszy od złożenia pisma do sądu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a skończywszy na informowaniu tą drogą o treści orzeczeń.
Ale zmiany dotyczą też czynności zmierzających do potwierdzenia dziedziczenia.

Przekazywanie postanowień spadkowych