Nowe unijne przepisy ułatwiające transgraniczne dziedziczenie dziś weszły w życie. Chodzi o to, by postępowania spadkowe w sytuacji gdy, majątek osoby zmarłej znajduje się w innym kraju Unii Europejskiej - były szybsze i tańsze.

Zgodnie z nowymi przepisami sprawy spadkowe o wymiarze międzynarodowym będą zawsze rozstrzygane według prawa miejsca, z którym związana była osoba zmarła. Obywatele zamieszkujący za granicą będą mogli jednak wybrać prawo kraju, którego są obywatelami, w odniesieniu do całości postępowania spadkowego. Podejmując decyzję dotyczącą pozostawianego przez siebie spadku, niemiecki emeryt mieszkający w Portugalii będzie mógł zatem zdecydować się na przykład na zastosowanie prawa niemieckiego.

W regulacjach przewidziano również tzw. europejski certyfikat spadkowy, który umożliwi potwierdzenie statusu spadkobiercy lub zarządcy spadku bez dodatkowych formalności na terenie całej Wspólnoty. „Nowe przepisy każdego roku zagwarantują pewność prawną około 450 tysiącom europejskich rodzin, ograniczą czas i koszty postępowań sądowych” - powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej Annika Breidhardt. Wyłączone z nowych przepisów są Wielka Brytania, Irlandia i Dania.

Reklama