Zmiany w prawie spadkowym to przede wszystkim uprawnienia dla spadkobierców. Spowodują, że odziedziczenie samych długów stanie się w praktyce niemożliwe. Gdyby ktoś jednak chciał odpowiadać całym majątkiem za długi spadkowe, nadal będzie miał taką możliwość.
Czy zmienia się krąg osób, które dziedziczą spadek po zmarłym
Słyszałam, że w prawie spadkowym dochodzi do istnej rewolucji. Czy to oznacza, że zmieniają się również zasady dotyczące tego, kto dziedziczy?
NIE
Ani nowelizacja z sierpnia, ani październikowa nie wprowadzają takich zmian. Unijne rozporządzenie nie dokonuje harmonizacji materialnego prawa spadkowego, to znaczy nie określa w szczególności, jakie są podstawy dziedziczenia, jakie osoby w jakiej kolejności i w jakich częściach dziedziczą po zmarłym. Analogicznie nie zmienia tego nowelizacja kodeksu cywilnego. Tak samo bez zmian pozostają zasady odpowiedzialności za długi spadkowe przy prostym przyjęciu spadku oraz przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (przy założeniu, że nie został sporządzony wykaz inwentarza bądź został sporządzony prawidłowo).
Podstawa prawna
Art. 922–940 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
Czy to prawda, że nadal możliwe będzie proste przyjęcie spadku
Podobno przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza wymaga od spadkobiercy więcej zaangażowania, a ja nie obawiam się o długi spadkowe. Czy będę mógł przyjąć więc spadek w sposób prosty i nie przejmować się wykazem ani spisem inwentarza?
TAK
Taka możliwość nadal będzie istniała. Zgodnie z przepisami – i w tym zakresie nic się nie zmienia – spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.
Trzeba jednak pamiętać o tym, aby oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub o odrzuceniu spadku złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Jeśli go nie złoży, będzie dziedziczył z dobrodziejstwem inwentarza.
Podstawa prawna
Art. 1012 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).